Disclaimer

Alle informatie op de website van het Ouder- en jeugdsteunpunt dient te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel het Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het verstrekken van informatie via deze website kan zij de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden informatie niet garanderen. Het Ouder- en jeugdsteunpunt is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.