Privacy

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West, gevestigd aan Rector Hellemonsstraat 1 4702 RG Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Ouder- jeugdsteunpunt West-Brabant West
Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal
T +31 (0)6 485 016 59
E info@oudersteunpunt-wbw.nl
W https://www.oudersteunpunt-wbw.nl

Angela Groen-Vendrig is de Functionaris Gegevensbescherming van Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West, zij is te bereiken via info@oudersteunpunt-wbw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oudersteunpunt-wbw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West analyseert uw gedrag op de website, via Whatsapp en via e-mail om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Uiteraard kunnen wij op uw verzoek uw gegevens vroegtijdig verwijderen indien dit gewenst is. U kunt dan contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@oudersteunpunt-wbw.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Meer informatie (ook over het afmelden voor cookie) over het gebruik van cookies vindt u op de pagina Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oudersteunpunt-wbw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Brabant West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oudersteunpunt-wbw.nl

Enquêtes van Vertellis.nu

De enquêtes op de website van vertellis.nu staat onder beheer van OOG onderwijs en jeugd.
Contactgegevens zijn te vinden op www.oog.nl.

Bij Vertellis?! vragen wij je een ervaring te delen en daarover enkele vragen te beantwoorden. Wij vragen niet naar persoonsgegevens en vragen expliciet deze ook niet te delen in de open tekstvelden. De enige uitzondering hierop vormt de mogelijkheid voor bezoekers om, op eigen initiatief, een e-mailadres achter te laten voor verder contact naar aanleiding van hun gedeelde ervaring. De gegevens die je deelt, worden niet gekoppeld aan IP-adressen. De ervaringen zijn daarmee niet herleidbaar naar personen. De ervaringen waar we naar vragen kunnen anoniem gebruikt worden in sessies waar we met elkaar op zoek gaan naar leer- en verbeterpunten. De materialen die wij gebruiken zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De antwoorden op de vragen van formulieren die zijn ingestuurd, worden permanent in anonieme vorm bewaard. Vertellis?! streeft ernaar geen overbodige informatie op te slaan.