• Home
  • $
  • Ouder en jeugdsteunpunt

Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

De Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs 30.02 hebben gezamenlijk het ouder- en jeugdsteunpunt opgezet. Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf het schooljaar 2022-2023 een steunpunt waar ouders en jongeren terecht kunnen om hun vragen over passend onderwijs te stellen. Het doel van het steunpunt is dat ouders en jongeren een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en daarbij, indien nodig, ondersteuning krijgen.

Ieder ouder- en jeugdsteunpunt is gebaseerd op drie pijlers:

Informeren

Het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders.

Het informeren van ouders en jeugdigen over passend onderwijs is een eerste pijler. Het is van belang dat de informatie op de website juist en objectief is, maar ook passend binnen de regio. Zo zijn er in ieder regio in Nederland net iets andere benamingen of routes om te komen tot passend onderwijs. Op de website zijn de meest gestelde vragen en antwoorden te vinden maar ook diverse thema’s waarvan ouders hebben aangegeven deze belangrijk te vinden. De klankbordgroep met ouders denkt met ons mee bij de vorming van de informatie op de website.

Steunen

De komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.

De eerste pijler is het informeren van ouders en jeugdigen, hierna volgt de pijler ondersteuning. Het is belangrijk dat ouders en jeugdigen zich veilig en vertrouwd voelen om vragen te stellen en zich te laten ondersteunen. Het is belangrijk dat ouders en jeugdigen kunnen sparren over een situatie, hun afwegingen kunnen delen zonder dat dit effect heeft op procedures van het samenwerkingsverband. Binnen het ouder- en jeugdsteunpunt is van ieder samenwerkingsverband één medewerker betrokken bij de beantwoording van vragen en het bieden van ondersteuning. Deze beide medewerkers zijn inhoudelijk niet betrokken bij procedures en zijn dus volledig onafhankelijk.

Signaleren

De ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.

Door het informeren en steunen van ouders en jeugdigen doet het steunpunt ervaringen op. Al deze ervaringen worden gebundeld en onder de aandacht gebracht bij het bestuur van het samenwerkingsverband. Uit deze resultaten kan blijken dat er een verbetering noodzakelijk is in bijvoorbeeld het beleid of de vormgeving van het steunpunt. Om deze data beschikbaar te krijgen gebruiken wij onder andere de methode Vertellis?!.

Ben je ouder of leerling en wil jij ons vertellen wat je meemaakte en wat dit voor jou betekende?

Contact

Wil je in contact komen met het Oudersteunpunt West-Brabant West?

Vul onderstaand contactformulier in.