• Home
  • $
  • Hoe praat ik met school over zorgen over mijn kind?
Hoe praat ik met school over zorgen over mijn kind?

Als je je zorgen maakt en denkt dat je kind extra hulp nodig heeft, praat dan met de mentor van je kind, en/of met de zorg- of ondersteuningscoördinator. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak vertel je alvast kort waarover je wil praten. Tijdens het gesprek kun je je zorgen bespreken. En krijg je ook informatie over hoe de mentor van je kind, en/of de zorg- of ondersteuningscoördinator en de docenten zien hoe het met jouw kind gaat. Kinderen en jongeren weten vaak zelf ook goed wat er aan de hand is. En wat zij zelf denken nodig te hebben. Praat daarom ook met je kind. En laat je kind ook bij het gesprek zijn als je kind dat prettig vindt. Kinderen en jongeren hebben het recht om mee te praten en hun mening te geven. Vanaf de leeftijd van 16 moet aan jongeren om toestemming worden gevraagd om informatie uit het leerlingdossier te delen met ouders en andere betrokkenen.