Wat is een samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. De scholen in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze dat regelen. Het is goed te weten wat de afspraken zijn in jouw samenwerkingsverband. Deze afspraken staan in een ondersteuningsplan. Dat kun je opvragen bij het samenwerkingsverband of op de website vinden.

Samenwerkingsverband primair onderwijs

Het samenwerkingsverband primair onderwijs is werkzaam in de regio Roosendaal-Rucphen-Halderberge-Moerdijk-Drimmelen. Binnen het samenwerkingsverband vallen 75 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Het samenwerkingsverband Roosendaal/Moerdijk e.o. heeft gekozen voor het zogenaamde schoolmodel. Dat betekent dat alle deelnemende scholen zoveel mogelijk zelf voor de zorg voor de leerling zorgdragen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen daarvoor het noodzakelijke geld ontvangen. Dit geld wordt verdeeld over de scholen op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel mogelijk gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te lezen in het ondersteuningsplan.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

In Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Swv ROOS vo wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken wordt de deskundigheid van het personeel van de reguliere scholen vergroot, zowel op didactisch als op pedagogisch gebied. Daarnaast wordt de op elke vo-school aanwezige basisondersteuning professioneel ingezet en verder ontwikkeld. Deze basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de scholen. Het samenwerkingsverband speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol.

Meer informatie is te lezen in het ondersteuningsplan.