• Home
  • $
  • Wanneer maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP)?
Wanneer maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Als jouw kind méér hulp nodig heeft dan de basisondersteuning, maakt de school een plan met doelen. Dit plan noem je het ontwikkelingsperspectief.

Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’ ‘Wat is basisondersteuning?’ en ‘Wat is extra ondersteuning?’.