• Home
  • $
  • Wat is een ondersteuningsplan?
Wat is een ondersteuningsplan?

In een samenwerkingsverband werken alle scholen in een regio samen om te zorgen dat er in die regio passend onderwijs is voor ieder kind. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.

Meer over extra ondersteuning lees je bij de vraag ‘Wat is extra ondersteuning?’. Of bekijk het ondersteuningsplan VO.