• Home
  • $
  • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?
Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Als je kind naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat, of praktijkonderwijs nodig heeft, vraagt de school waar je je kind hebt aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Een toelaatbaarheidsverklaring is soms ook nodig voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat is een samenwerkingsverband?’, ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’, ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)’, ‘Wat is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)?’ en ‘Wat is een praktijkschool?’ Het samenwerkingsverband beslist of je kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband moet advies vragen aan twee onafhankelijke deskundigen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog en een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts. Het schoolbestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs beslist vervolgens of de school je kind toelaat. Meestal heeft het schoolbestuur hiervoor een Commissie van Begeleiding. De school bekijkt goed of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft. En als de toelaatbaarheidsverklaring nog niet is afgegeven, of de school waar je kind nu op zit, nog iets extra’s kan doen. Soms is een toelaatbaarheidsverklaring ook nodig voor leerwegondersteunend onderwijs.