• Home
  • $
  • Wat is een warme overdracht?
Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de school om meer informatie over jouw kind dan in het onderwijskundig rapport staat aan de basisschool van je kind, of aan de school waar jouw kind misschien al op zit. Lees meer over het onderwijskundig rapport bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport?’ Of de school vraagt toestemming voor een gesprek met de leiding of leerkracht/mentor/zorg- of ondersteuningscoördinator die jouw kind al kent. Dit noem je een warme overdracht. Dit gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De school mag alleen met toestemming van ouders informatie over jouw kind opvragen of met anderen delen. En vanaf 16 jaar met toestemming van je kind zelf. Je moet dan precies weten over welke informatie het gaat. Denk goed na over waar je toestemming voor geeft. Daarbij moet je wel goed bedenken dat de school zonder informatie geen passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk.