• Home
  • $
  • Wat is een warme overdracht?
Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de basisschool om informatie over jouw kind van de kinderopvang of de school waar jouw kind misschien al op zit. Bijvoorbeeld omdat ze dan beter kunnen aansluiten bij wat er al bekend is over jouw kind.  En ze vragen toestemming voor een gesprek met de pedagogisch medewerker of leerkracht die jouw kind al kent. Dit wordt een  warme overdracht genoemd. Dit gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De school moet informatie geven in het onderwijskundig rapport. Lees meer bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’. Andere informatie mag de school alleen met toestemming van jou informatie over jouw kind opvragen of met anderen delen. Je moet dan ook precies weten over welke informatie het gaat. Zeg niet zomaar ja of nee. Daarbij moet je wel goed bedenken dat de school zonder informatie niet goed passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk.