• Home
  • $
  • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo)?
Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo)?

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn niet hetzelfde. Het speciaal basisonderwijs valt onder dezelfde wet als de gewone basisschool. Wat de kinderen leren op het speciaal basisonderwijs is dan ook hetzelfde als op de basisschool. Het speciaal onderwijs valt onder een andere wet. Het speciaal onderwijs heeft dan ook andere leerdoelen (wat kinderen aan het eind van de schooltijd moeten kunnen).