• Home
  • $
  • Welke hulp geeft een school?
Welke hulp geeft een school?

Kinderen kunnen heel verschillende hulp nodig hebben. Zoals hulp bij het plannen en organiseren van schoolwerk of extra oefening van de leerstof. Of uitleg in kleine groepjes bij lezen of rekenen. En bijvoorbeeld hulp bij de gymles of een aangepaste stoel. Hulp wordt verdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning.

Lees hierover meer bij de vragen: Wat is basisondersteuning?’ en ‘Wat is extra ondersteuning?’.