Basisonderwijs

Rechten en plichten

Welke informatie moet ik delen met school?

Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over jouw kind. Zeker als je kind extra hulp krijgt. Informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mag je als ouder opvragen. Hier kun je naar vragen bij de school. Volgens de wet heb...

Lees meer

Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

De schoolleiding en leerkrachten en jij als ouder natuurlijk, mogen gegevens over jouw kind inzien en ook samen bespreken. Als je kind ouder is dan 16, moet je je kind daar toestemming voor vragen. Ook mag de Onderwijsinspectie altijd om informatie over kinderen...

Lees meer

Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de school om meer informatie over jouw kind dan in het onderwijskundig rapport staat aan de basisschool van je kind, of aan de school waar jouw kind misschien al op zit. Lees meer over het onderwijskundig rapport bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig...

Lees meer

Wat voor hulp kan ik van een school verwachten?

Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Wat als ik het niet eens ben met de school?

Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?

Bespreek zo rustig mogelijk jouw punten. Probeer ook te luisteren naar de punten van de docent of mentor. Kinderen en jongeren hebben ook het recht om mee te praten en hun mening te geven. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet verder te...

Lees meer